ShowerEcoGuide! En smartere måde at spare på vandet, når du er i bad.

ShowerEcoGuide er en enkel løsning, der hjælper mennesker med at leve mere bæredygtigt gennem påvirkning af brusebadsadfærd.

Ved lavere vandforbrug passer vi bedre på vores klode.

Primære udfordringer

Stigende temperaturer som følge af øget CO2 udledning og deraf vejrmæssige forandringer og stigende vandstand.
Stigende vandforbrug som følge af stor befolkningstilvækst og stigende levestandard.
30-40 procent af verdens befolkning vil være berørt af vandmangel allerede i 2020.

Sekundære udfordringer

Stigende priser på vand.

Krav til Fremtiden

Bæredygtig menneskelig adfærd.
Mindre CO2 udledning gennem energibesparelser og bæredygtig energi.
Mindre vandforbrug.

Ved brug af ShowerEcoGuide opnås følgende fire fordele:

Der forbruges mindre vand, hvilket imødekommer udfordringen om knappe vandressourcer.
Der forbruges mindre energi, idet behovet for vandopvarmning mindskes, hvilket reducerer CO2 udledningen.
Der opnås en økonomisk besparelse, idet ShowerEcoGuide reducerer vand- og energiforbruget.
Spildevandsudledning til kloak reduceres, hvilket har en positiv effekt på rensningsanlæggenes kapacitet.

Ved du, hvor lang tid du står under bruseren?

Ved du, hvad det koster dig at tage et brusebad?