# En Global Udfordring

Missionen for ShowerEcoGuide ApS

Mission for ShowerEcoGuide er at bidrage til at reducere forbruget af klodens ressourcer gennem at fremme bæredygtig brugeradfærd i relation til vand- og energiforbrug.

ShowerEcoGuide er designet til at bevidstgøre brugeren om brusebadsadfærd gennem:

Nudging:

Påvirkning af brugeradfærd i en forudsigelig retning.

Dataregistrering af brugeradfærd…

…der kan anvendes til at opstille konkrete besparelsesmål i relation til vand- og energiforbrug, hvor denne viden kan omsættes til økonomiske besparelser.

Målsætningen

..er, at ShowerEcoGuide understøtter en reduktion i brusebadstiden på minimum 1 minut uden at forringe den oplevede brusekvalitet.

Defineringen af nudging

Nudging tager sit afsæt i, at vi mennesker grundlæggende ikke er fuldt bevidste om alle vores handlinger.
Derfor har vi brug for hjælp til, at træffe det rette valg indimellem. Beslutningerne er drevet af ønsket om at forbedre sig mht. helbred, velfærd og livskvalitet.

At nudge er at hjælpe mennesker med at træffe et valg, hvor de ikke føler, at de er blevet tvunget til en ny adfærd. Nudging kommunikeres uden brug af formaninger og negative budskaber. Nudging er oftest indbygget som en del af et design og kan være en del af en kommunikationsstrategi.

Ved brug af ShowerEcoGuide opnås følgende fire fordele:

Der forbruges mindre vand, hvilket imødekommer udfordringen om knappe vandressourcer.
Der forbruges mindre energi, idet behovet for vandopvarmning mindskes, hvilket reducerer CO2 udledningen.
Der opnås en økonomisk besparelse, idet ShowerEcoGuide reducerer vand- og energiforbruget.
Spildevandsudledning til kloak reduceres, hvilket har en positiv effekt på rensningsanlæggenes kapacitet.
 • Kunne jeg spare 600 minutter i forbrugt brusebadsvand om dagen, vil jeg være interesseret i konceptet

  Jan Milling
  Ejer af Milling Hotels
 • ShowerEcoGuide passer godt ind i Sinatur kædens målsætninger indenfor klima og miljø. Vigtig at historiefortælling bag ShowerEcoGuide støtter op om hotellets målsætninger.

  Vibeke Stentoft
  Direktør Sinatur Hotel Sixtus
 • Muligheden for at spare på vandforbruget, samt opsamle data såsom fugt og temperatur via ShowerEcoGuide, er interessant for Sinatur Hotel Skarrildshus.

  Kirsten Secher Villumsen
  Direktør Sinatur Hotel Skarrildshus
 • ShowerEcoGuide er et ret interessant koncept, som Green Key gerne præsenterer i et fremtidigt nyhedsbrev, såfremt produktet lever op til de forventede resultater og at business casen ser fornuftig ud for et hotel.

  Finn Bolding Thomsen
  Green Key Programme Director

SEG Sensor og Communicator
Pris 600 kr. + moms og levering.

DKK750,00 DKK600,00 inkl moms